Lübnan

Giriş: Lübnan
Lübnan’ın Geçmişi: 1918 yılında Suriye’nin Osmanlı
İmparatorluğundan İngiliz-Fransız güçleri tarafından
alınmasıyla, Fransa bu bölgeyi mandası altına aldı ve 1920
yılında Lübnan bölgesini ayırdı. Fransa 1943 yılında bu bölgeye
bağımsızlık tanıdı. Uzun süren iç savaş (1975-1990) ülkeyi harab
etti; fakat Lübnan o zamandan beri politik kurumlarını tekrardan
kurabilmişti. Taif Antlaşması gereğince Lübnanlılar politikleşme
aşamasında müslümanlara -hükümetteki yobaz kesimi
kurumlaştırırken- daha fazla söz hakkı tanıyan daha adil bir
siyasi sistem kurdular. Savaşın bitiminden bu yana Lübnan’da
başarılı seçimler yapıldı. Gerilla güçleri ülkeden kovuldu ve
Lübnan Silahlı Kuvvetleri otoritesini genişleterek ülkenin üçte
ikilik bir kısmını kontrolü altına aldı. Öte yandan ABD’nin
uluslar arası terör örgütleri listesinde yer alan radikal bir
Şii örgütü olan Hizbullah silahlarını elinde tutmaya devam etti.
İsrail’in Mayıs 2000’de Lübnan’ın güneyinden çekilmesinden
destek alan bazı Lübnan’lı gruplar Lübnan’ın Taif Antlaşmasını
ihlal ettiği gerekçesiyle ülkeye sokulan Suriye askerlerinin’de
ülkelerinden çekilmesi gerektiğini Suriye’ye bildirdiler.
Antlaşmadaki UNSCR 1559 bölümü – Suriye’nin Lübnan’daki askeri
varlığını sona erdirmesi ve Lübnan’ın iç işlerine karışmaması
için bir maddedir- Lübnan’lı grupların Suriye’nin varlığına
karşı iyice cephe almasını sağladı. Önceki başbakan Refik HARIRI
ve diğer yirmi kişinin suikaste kurban gitmesi Şubat 2005’te
Beyrutta Suriye karşıtı gösterilerin yapılmasına neden oldu.
Nihayet Suriye Nisan 2005’te Lübnan’dan kalan askerlerini de
çekti. Mayıs-Haziran 2005’te Lübnan, oyların çoğunu öldürülen
başbakanın oğlu olan Saad HARIRI’nin başını çektiği siyasi
bloğun aldığı yabancıların burnunu sokmadığı özgür bir seçim
yaptı. Hizbullah’ın iki İsrail askerini kaçırması Temmuz 2006’da
34 gün süren bir sorunu başlattı. Ağustos 2006’da çıkan UNSCR
1701 Hizbullah’ın silahsızlanması çağrısında bulunmuştur.
Lübnan Coğrafyası  
Lübnan’ inKonumu: Orta Doğudadır. Suriye ve İsrail
arasında ve Akdeniz kıyısındadır.
Lübnan’ınCoğrafi Koordinatları: 33 50 K, 35 50 D
Lübnan’ın Harita dizini: Orta Doğu
Lübnan’ın Yüzölçümü: toplam: 10,400 km²
toprak: 10,230 km² 

su: 170 km²

LübnanYüz ölçüm
karşılaştırma:
Connecticut’un 0.7’si kadardır.
Lübnan’ınKara sınırları: Toplam: 454 km
Sınır Komşuları: İsrail 79 km, Suriye 375 km
Lübnan’ınKıyı boyu: 225 km
Lübnan’ınDeniz hakları: karasal deniz: 12nm
Lübnan’daİklim: Genellikle Akdeniz iklimi; kışları
yağışlı ve ılımandır yazları ise sıcak ve kuraktır. Lübnan
daplarına kışları çok kar yağar.
Lübnan’daArazi(toprak
yapısı):
Dar kıyı ovası; El Beqaa (Bekaa
Vadisi) Lübnan’ın dağlarını ve Lübnan’ın olmayan dağları ayırır.
Lübnan’ınRakım uç değerleri: En alçak noktası: Akdeniz 0 m
En yüksek noktası: Qurnat as Sawda’ 3,088 m
Lübnan’ınDoğal Kaynakları: Kireçtaşı, demir, tuz, suyun
olmadığı bölgede su kaynaklarına sahiptir, tarım alanları.
Lübnan’ınToprak kullanımı: Tarım alanı: % 16.35
Sürekli tarım ürünleri: % 13.75 

Diğer: % 69.9 (2005)

Lübnan’daSulanan arazi: 1,040 km² (2003)
Lübnan’da Doğal afetler: Toz ve kum fırtınaları.
Lübnan’ınÇevre – bugünkü
sorunlar:
Ormanların aşırı tahrip edilmesi;
toprak erozyonu; çölleşme; Beyrut’ta endüstriyel atıkların
yakılmasından ve araç trafiğinden kaynanlanan hava kirliliği;
petrol atıklarının ve arıtılmamış kanalizasyonun kirlettiği kıyı
şeridi.
LübnanÇevre – uluslar arası
anlaşmalar:
Gruplar: Biyofarklılık ,İklim
Değişikliği ,İklim değişikliği-Kyoto Protokolü, Çölleşme,
Tehlikeli Atık Maddeler, Deniz Kanunu, Ozon tabakası korunması,
Gemi Kirliliği, Bataklık Alanlar
İmzalanmış ama onaylanmamış:
Çevresel Modifikasyon, Deniz yaşamının korunması
LübnanCoğrafya – not: Nahr el Litani sınır ötesine
geçmeyen yakın doğudaki en büyük ve tek büyük nehirdir. Engebeli
bölge tarih boyunca din, klan ve etnik farklılıklarından dolayı
bir çok anlaşmazlık içindeki grubun oluşmasına, korunmasına ve
soyutlanmasına yol açmıştır.
Lübnan Halk  
Lübnan’ınNüfusu: 3,925,502 kişi (Temmuz 2007
tahmini)
Yaş dağılımı: 0-14 yaş: %26.2 ( erkek 525,199 /
kadın 504,240 )
15-64 yaş: % 66.7 (erkek 1,255,624 / kadın 1,361,265 ) 

65 yaş ve üstü: %7.1 erkek 125,904 / kadın 153,270 ) (2007
tahmini.)

Lübnan’da Ortalama yaş: Toplam:28.3 yaşErkek: 27.2 yaşKadın: 29.5 yaş (2007 tahmini)
Lübnan’daNüfus artış oranı: % 1.198 (2007 tahmini)
Lübnan’daDoğum oranı: 18.08 doğum/1000 nüfus (2007
tahmini)
Lübnan’daÖlüm oranı: 6.1 ölüm/1000 nüfus (2007 tahmini)
Lübnan’daNet göç oranı: 0 göçmen/1000 nüfus (2007 tahmini)
Lübnan’daCinsiyet oranı: Doğumda: 1.05 erkek/kadın15 yaş
altı: 1.042 erkek/kadın15-64yaş arası: 0.922 erkek/kadın

65 yaş ve üzeri: 0.821 erkek/kadın

Toplam Nüfus:0.944 erkek/kadın (2007 tahmini)

Lübnan’daBebek ölüm oranı: Toplam: 1000 canlı doğumda 23.39
ölüm
Erkek: 1000 canlı doğumda 25.94 ölümKadın: 1000 canlı doğumda 20.71 ölüm (2007 tahmini)
Lübnan’da Ortalama yaşam
süresi:
Toplam nüfus: 73.15 yaşErkek: 70.67 yaşKadın: 75.77 yaş (2007 tahmini)
Lübnan’da Doğurganlık oranı: 1.88 çocuk/kadın (2007 tahmini)
Lübnan’daUyruk: İsim: Lübnanlı(lar)Sıfat: Lübnanlı
Lübnan’daEtnik gruplar: Araplar %95, Ermeniler %4,
diğerleri %1
not: Çoğu Hristiyan Lübnanlı kendini Arap olarak
tanımlamaz bundan ziyade atalarının eski Kenan ülkesinden
geldiğini söyler ve Fenikeli olarak tanımlanmayı tercih eder.
Lübnan’daDinler: Müslüman %59.7 (Şii, Sünni, Druze,
Isma’ilite, Alevi yada Nusayri), Hristiyan %39 (Maronit Katolik,
Yunan Ortodoks, Melkit Katoliği, Ermeni Ortodoksu, Suriye
Katoliği, Ermeni Katoliği, Suriye Ortodoksu, Roma Katoliği,
Keldani, Asurlu, Kıptice, Protestan), diğer %1.3
not: 17 dini mezhep tanınıyor.
Lübnan’daDiller: Arapça (resmi dil), Fransızca,
İngilizce, Ermenice
Lübnan’da Okuryazarlık oranı: Tanım: 15 yaş ve üzeri okuyup
yazabilir.
Toplam Nüfus:
% 87.4
Erkek: % 93.1

Kadın: %82.2 (2003 tahmini)

Yönetim  
Lübnan’ınÜlke adı: Kabul Edilen Uzun Biçimi: Lübnan
Cumhuriyeti
Kabul Edilen Kısa Biçimi: Lübnanmahalli uzun biçimi: Al Jumhuriyah al Lubnaniyah

 

mahalli kısa biçimi: Lubnan

 

Önceki adı : Büyük Lübnan

Lübnan’ın Başkenti: İsim: Beyrutcoğrafi
koordinatları: 33 53 K, 35 30 D 

zaman farkı: UTC+2 (Standart zaman boyunca Washington Dc’den
7 saat ileri)

Gün ışığından yararlanma süresi: +1saat, Mart ayı son Pazar
günü başlar; Ekim ayı son Pazar günü sona erer.

Lübnan’ınYönetim biçimi: Cumhuriyet
Lübnan’ınİdari bölgeleri: 8 vilayet: Aakar, Baalbek-Hermel,
Beyrouth, Beqaa, Liban-Nord, Liban-Sud, Mont-Liban, Nabatiye
Lübnan’da Bağımsızlık: 22 Kasım 1943 (Fransız yönetimi
altındaki Milletler Cemiyeti mandasından)
Lübnan’ınMilli bayramı: Kurtuluş günü, 22 Kasım (1943)
Lübnan Anayasası: 23 Mayıs 1926; en son hali 1989
Ekimi’de kabul edilen Lübnan Ulusal Barışının Beyannamesidir, ve
bir çok kez değiştirilmiştir.(Ta’if Mutabakatı)
Lübnan’daKanun sistemi: Osmanlı yasası, Hristiyan Kilisesi
yasası, Napolyon yasaları ve de Sivil Hukukun karışımıdır; Yargı
yasamadan bağımsızdır; zorunlu ICJ yargılama yetkisini kabul
etmedi.
Lübnan’daOy hakkı: 21 yaş; tüm erkeklere zorunludur;
21 yaşına gelmiş ilk okul mezunu kadınlar da kullanabilirler.
Lübnan’ınKatıldığı uluslar
arası örgütler:
ABEDA, ACCT, AFESD, AMF, FAO,
G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC,
IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IPU, ISO, ITU, LAS, MIGA,
NAM, OAS (gözlemci), OIC, OIF, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR,
UNIDO, UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
(gözlemci)
Lübnan’ınBayrak şekli: Kırmızı (üstte), beyaz (ortada ve
kırmızı şeridin iki katı eninde), ve kırmızı (altta) olmak üzere
üç yatay şeritten oluşur ve ortadaki beyaz şeridin üzerinde
yeşil bir sedir ağacı bulunmaktadır.
LübnanEkonomisi
Lübnan’da Ekonomiye genel
bakış:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1975-90 iç savaşı Lübnan’ın
ekonomik alt yapısına zarar verdi, ulusal ihracatı yarı yarıya
kesti ve en önemlisi Lübnan’ın ortadoğunun bankacılık ve ticaret
merkezi olarak tüm fonksiyonlarını bitirdi. O yıllardan beri
Lübnan çoğunlukla yerel bankalardan ağır borçlar alarak savaşta
yaralar alan finansal altyapısını ve fiziksel hasarlarını
onardı. Dış borcun çoğalmasını önlemek için Refik Hariri
hükümeti devlet harcamalarını kısmak, vergi toplamayı arttırmak
ve kamu kurumlarını özelleştirmek gibi bir acil eylem planını
devreye soktu. Fakat ekonomik ve finansal reformlar alçaldı ve
dış borç II.Paris yardım konferansında alınan iki yönlü 2
milyar$’a ragmen büyümeye devam etti. Temmuz ve Ağustos 2006’da
İsrail Hizbullah arasındaki savaşta Lübnan altyapısı 3.6
milyar$’lık hasar gördü. Lübnan’daiç iç siyaset çekişmeleri
ekonomik faaliyetlere de engel olmaktadır.
22.02 milyar $ (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
(satın alma gücü paritesi):
19.89 milyar $ (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
(resmi döviz kuru):
% -6.4 (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
– gerçek büyüme hızı):
$5,700 $ (2006 tahmini)
 Gayrisafi yurtiçi
hasıla (GSYİH) – kişi başına (PPP):
Tarım: %7
Endüstri: %21 

Hizmet: % 72 (2005)

Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
– sektörlere göre dağılım:
1.5 milyonNot: Buna ek olarak 1
milyon kadar yabancı çalışan da bulunmaktadır. (2005 tahmini)
İş gücü:
Mevcut Değil.
İş gücü- iş alanlarına göre:
% 20 (2006 tahmini)
İşsizlik oranı:
%28
Yoksulluk sınırı altındaki
nüfus:
En az: 10%: Mevcut Değil. .
En fazla: 10%: Mevcut Değil.
Yüzdelik paya göre ev geliri ya
da gideri:
Enflasyon oranı (tüketici
fiyatları):
% 4.8 (2006 tahmini)
Lübnan Bütçesi: Gelirler: 4.444 milyar $Giderler: 7.429 milyar $, Mevcut
olmayan sermaye giderleri dahil. (2006 tahmini)
Lübnan’daTarım – Ürünleri: Turunçgiller, Üzüm, Domates, Elma,
Sebzeler, Zeytin, Tütün; Koyun, Keçi
Sanayiler: Bankacılık, Turizm, besin işleme,
kuyumculuk, çimento sanayisi, dokuma sanayisi, mineral ve
kimyasal ürünleri, kereste ve mobilya ürünleri, petrol arıtımı,
metal işlemeleri.
Lübnan’ın Endüstriyel üretimin
gelişme hızı:
Mevcut Değil.
Lübnan’ınElektrik üretimi: 9.762 milyar kWh (2004)
Lübnan’ın Elektrik tüketimi: 9.529 milyar kWh (2004)
Lübnan’ın Elektrik ihracatı: 0 kWh (2004)
Lübnan’ınElektrik ithalatı:450
10.39 milyon kWh (2004)
Lübnan’ın Petrol üretimi: 0 varil/gün (2004 tahmini)
Lübnan’ın Petrol tüketimi: 107,000 varil /gün (2004 tahmini)
Lübnan’ın Petrol ihracatı: Mevcut Değil.
Lübnan’ın Petrol ithalatı: Mevcut Değil.
Lübnan’ın Doğal gaz üretimi: 0 cu m (2004 tahmini)
Lübnan’ın Doğal gaz tüketimi: 0 cu m (2004 tahmini)
Lübnan’da İhracat: 1.881 milyar $ f.o.b. (2005
tahmini)
Lübnan’da İhracat malları: Orijinal mücevherat, inorganik
kimyasallar, çeşitli tüketici malları, meyveler, tütün, yapı
mineralleri, elektrikle çalışan makineler ve elektrik panoları,
tekstil lifleri ve kağıt.
Lübnan’da İhracat ortakları: Suriye %25.3, BAE %11.4, İsviçre
%8.1, Türkiye %6, Suudi Arabistan %5.4 (2005)
Lübnan’da İthalat: 9.34 milyar $ f.o.b. (2005
tahmini)
Lübnan’da İthalat malları: Petrol ürünleri, Otomobiller,
Tıbbi malzemeler, giyim giyecek, Et ve canlı hayvan, tüketici
malları, kağıt, dokuma lifleri, tütün.
İthalat ortakları: İtalya %11.1, Suriye %10.7, Fransa
%9.2, Almanya %6.4, Çin %5.4, ABD %5.3, İngiltere %4.4, Suudi
Arabistan %4.3 (2005)
Lübnan Dış borç: 31.1 milyar $ (2006 tahmini)
Lübnan Ekonomik yardım – alıcı:

II: Paris Yardım
Konferansı tarafından Kasım 2002’de garanti edilen 4.2 milyar $’ın
2.2 milyar $’ını aldı .

Lübnan’ın Para birimi (kod): Lübnan Pound’u (LBP)
Döviz kurları: LBP’ nin Amerikan Dolarına oranı:
– 1,507.5 (2006), 1,507.5 (2005), 1,507.5 (2004), 1,507.5
(2003), 1,507.5 (2002)
Lübnan’da Mali yıl: 1 Nisan-31Mart
İletişim
Lübnan’da Telefonlar –
kullanımdaki ana hatlar:
990,000 (2005)
Lübnan’da Telefonlar – cep
telefonu:
1.178 milyon (2005)
Lübnan’da Telefon sistemi: Genel Değerlendirme: İç savaş
zamanında tahrip edilen telekomünikasyon sisteminin onarılması
şu an tamamlanmıştır.
Yerel: 2 ticari kablosuz telefon şebekesi iyi bir servis
sunar; politik istikrarsızlık özelleştirmeyi ve yeni
teknolojilerin gelişimini engellemektedir. 

Uluslar arası: Ülke kodu 961; zemine kurulu uydu
istasyonları: 2 Intelsat ( 1 Hint Okyanusuna ve 1 Atlas
Okyanusuna)( düzensiz sistem); Suriye’ye eş eksenli kablo; 3
adet deniz altında eş eksenli kablo.

Lübnan’da Radyo yayın
istasyonları:
AM 20, FM 22 kısa dalga 4 (1998)
Lübnan’da Televizyon yayın
istasyonları:
15 (Ek olarak 5 kesintisiz yayın )
(1995)
Internet ülke kodu: .lb
Lübnan İnternet sahibi: 3,307 (2006)
Internet kullanıcıları: 700,000 (2005)
Taşımacılık  
Lübnan’da Hava alanları: 7 (2006)
Döşeli pistleri (asfalt) olan
hava alanları:
toplam:53,047 m’ den fazla : 1

2,438’den 3,047 m ‘e:2

914’den 1,523 m’ e:1

 

914 m altı:1 (2006)

Döşenmemiş pistli (asfalt
olmayan) hava alanları:
Toplam: 2 

914 m altı:2(2006)

Karayolları: Toplam: 7,300 km
Asfaltlanmış: 6,198 kmAsfatlanmamış: 1,102 km (2005)
Lübnan’da Limanlar ve
terminaller:
Beirut, Chekka, Jounie, Tripoli
Askeri  
LübnanKuvvet Komutanlıkları: Lübnan Askeri Kuvvetleri: Ordu,
Donanma, ve Hava Kuvvetleri (2007)
Askeri görev yaşı ve
zorunluluk:

18-30 yaşları
arası mecburi ve gönüllü hizmet; Mayıs 2005’te 2 yıllık bir
dönemde askerlik hizmeti 12 aydan 6 aya indirildi; Askerler 6
aylık mecburi görevi tamamladıktan sonra 5 yıl gönüllü askerlik
yapma hakkına erişirler; Lübnan Ordusu yavaş yavaş profesyonel
askeri güçlere sahip olmaya başlamıştır. (2005)

Askeri hizmet için mevcut insan
gücü:
yaşları 18-49 arası erkekler:
974,363 kişi
yaşları 18-49 arası kadınlar: 1,024,273kişi (2005
tahmini)
yaşları 18-49 arası erkekler:
821,762 kişi
yaşları 18-49 arası kadınlar: 865,770 kişi(2005 tahmini)
Askeri hizmet için uygun insan
gücü: