Luksemburg

 


Giriş:


LÜKSEMBURG


Lüksemburg’un Geçmişi:


Lüksemburg’un kayıtlı tarihi 963’te Ardennes Kontu Siegfried’in
Lüksemburg Kalesini (Lucilinburhuc) almasıyla başlar. Lüksemburg
ismi de önceki ismi olan Lucilinburhuc’dan gelir. Kale çevresinde
bir kasaba kuruldu ve zamanla genişledi. Kasaba küçük olmasına
rağmen stratejik konumu nedeniyle oldukça önemlidir. Lüksemburg,
1815’de dukalık haline geldi ve Hollanda’nın koruması altında
bağımsız bir devlet oldu.


1830-1839’da toprağının neredeyse yarısından fazlasını Belçika’ya
kaptırdı ama özerklik kazandı. Tam bağımsızlığını 1867’de elde
etti.  I. ve II. Dünya Savaşında işgal edilen ülke 1948’de Benelux
Gümrük Birliği’ne girdiğinde tarafsız olmaktan vazgeçti. Bir sonraki
yıl NATO’ya üye oldu. 1957’de Avrupa Ekonomi Topluluğu’nu (şu an
Avrupa Birliği) kuran altı ülkeden biri oldu. 1999’da Avrupa
Birliği’nin para birimi olan Euro ya geçti.

Askerlik


 


Lüksemburg Kuvvet Komutanlıkları:


Ordu   

Askeri
görev yaşı ve zorunluluk:


1967’de çıkan kanuna göre Ordu
gönüllülerden oluşmaktadır. 17 yaşına girenler gönüllü olarak
askerlik hizmetini yerine getirebilirler. 18 yaşın altındaki
askerler savaştırılmazlar ve barışı koruyucu görevlerle
görevlendirilmezler. (2004)


Coğrafya


 


Lüksemburg’un Konumu:


Batı Avrupa’daki ülke Fransa
ve Almanya’nın arasında yer almaktadır.


Lüksemburg’un Coğrafi Koordinatları:


49 45 K, 6 10 D


Lüksemburg’un Harita dizini:


Avrupa


Lüksemburg’un Yüzölçümü:


toplam: 2,586 km²


toprak: 2,586 km²


su: 0 km²


Lüksemburg Yüz ölçüm karşılaştırma:


Ülkenin yüzölçümü Rhodo
Adası’ndan biraz küçüktür.  


Lüksemburg’un

Kara sınırları:


Toplam359 km


Komşu ülkeler: Belçika 148 km,
Fransa 73 km, Almanya 138 km


Lüksemburg’un Kıyı boyu:


Ülkenin kıyısı
bulunmamaktadır.


Lüksemburg’un Deniz hakları:


Ülkenin deniz hakkı yoktur.


Lüksemburg’da İklim:


Kışların yağışlı, yazların
serin geçtiği karasal iklim hâkimdir.


Lüksemburg’da Zemin:


Genellikle inişli çıkışlı
yüksek kesimler ile düz ve dar vadiler yer alır. Kuzey kesim
nispeten daha dağlıktır.


Lüksemburg’un Rakım uç değerleri:


En alçak noktası: Moselle
Nehri 133 m


En yüksek noktası: Buurgplaatz
559 m


Lüksemburg’un Doğal Kaynakları:


Demir filizi (artık
çıkartılmıyor), ekilebilir arazi


Lüksemburg’un Toprak kullanımı:


Tarım alanı: % 23.94


Sürekli tarım ürünleri: % 0.39


Diğer: % 75.67 (Belçika dâhil)
(2005)


Lüksemburg’da Sulanan arazi:


Mevcut değil


Lüksemburg’da Doğal afetler:


Mevcut değil    


Lüksemburg’un Çevre – bugünkü sorunları:


Kentlerde hava ve su
kirliliği; tarım alanlarında toprak kirliliği


Lüksemburg Çevre – uluslar arası anlaşmalar:


Gruplar: Hava Kirliliği, Hava
Kirliliği – Nitrojen Oksitler, Hava Kirliliği – Kalıcı Organik
Kirletici Maddeler, Hava Kirliliği – Sülfür 85, Hava Kirliliği –
Sülfür 94, Hava Kirliliği – Uçucu Organik Bileşenler, Biyofarklılık,
İklim Değişikliği, İklim Değişimi – Kyoto Protokolü, Çölleşme,
Tehlikedeki Türler, Tehlikeli Atıklar, Deniz Kanunu, Deniz İkmali,
Ozon tabakasının korunması, Gemi Kirliliği, Tropika Kereste 83,
Tropikal Kereste 94, Sulak Alanlar


İmzalanmış ama onaylanmamış:
Çevresel Modifikasyon


Ekonomi


 


Lüksemburg’da Ekonomiye genel bakış:


Bu istikrarlı ve yüksek
gelirli ekonomiye sahip ülke her yıl büyümektedir. Enflasyon oranı
insanları ve yöneticileri hç zorda bırakmayacak kadar düşüktür.
Ülkede işsizlik sorunu yoktur. Ülkenin Fransa’ya, Belçika’ya ve
Almanya’ya yakın olması ülkenin lehinedir. Çeliğin başı çektiği
endüstri sektörü daha da çeşitlenmiştir ve kimyevi maddeler, kauçuk
ve diğer ürünlerin üretiminde ilerleme kaydedilmiştir. Mali sektör
GSYİH’nin % 28’ini teşkil eder. Birçok bankanın sahibi yabancıdır.
Tarım, ailelerin sahip olduğu küçük çaptaki çiftliklerde
yapılmaktadır. Yabancı ve komşu ülkelerden gelen işçiler iş gücünün
% 60’ını oluşturur. Lüksemburg, diğer AB ülkeleri gibi küresel
ekonomik krizlerden nasibini alsa bile yüksek yaşam standardıyla en
yüksek ikinci kişi başı GSYİH’ye sahiptir. 


Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) (satın alma gücü paritesi):


33.87 milyar $ (2006 tahmini)


Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) (resmi döviz kuru):


34.53 milyar $ (2006 tahmini)


Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) – gerçek büyüme hızı):


% 6.2 (2006 tahmini)


Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) – kişi başına (PPP):


71,400 $  (2006 tahmini)


Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) – sektörlere göre dağılım:


Tarım: % 1


Endüstri: % 13


Hizmet: % 86 (2006 tahmini)

İş
gücü:


203,000 kişiden 121,600’ü
yabancı işçilerdir.  (2006 tahmini)

İş
gücü- iş alanlarına göre:


Tarım: % 1


Endüstri: % 13


Hizmet: % 86 (2000 tahmini)


İşsizlik oranı:


% 4.1 (2006 tahmini)


Yoksulluk sınırı altındaki nüfus:


Mevcut değil


Yüzdelik paya göre ev geliri ya da gideri:


En az: % 10: mevcut değil


En fazla: % 10: mevcut değil  


Enflasyon oranı (tüketici fiyatları):


% 2.6 (2006 tahmini)


Lüksemburg Bütçesi:


Gelirler: 19.07 milyar $  


Giderler: 19.79 milyar $,
975.5 milyon $lık sermaye giderleri dâhil.


(2006 tahmini)


Lüksemburg’da Tarım – Ürünleri:


Şarap, üzüm, arpa, yulaf,
patates, buğday, meyve süt ürünleri, canlı hayvan ürünleri


Sanayiler:


Bankacılık ve mali hizmetler,
demir çelik, bilgi teknolojisi, telekomünikasyon, kargo
taşımacılığı, yiyecek işleme, kimyasallar, metal ürünler,
mühendislik, lastik, cam, alüminyum, turizm


Lüksemburg’un Endüstriyel üretimin gelişme hızı:


% 4.3 (2006 tahmini)


Lüksemburg’un Elektrik üretimi:


3.203 milyar kWh (2005
tahmini)


Lüksemburg’un Elektrik tüketimi:


6.14 milyar kWh (2005 tahmini)


Lüksemburg’un Elektrik ihracatı:


2.346 milyar kWh (2005
tahmini)


Lüksemburg’un Elektrik ithalatı:


5.287 milyar kWh (2005
tahmini)


Lüksemburg’un Petrol üretimi:


0 bbl/gün


Lüksemburg’un Petrol tüketimi:


62,420 bbl /gün (2004 tahmini)


Lüksemburg’un Petrol ihracatı:


634 bbl /gün (2001)


Lüksemburg’un Petrol ithalatı:


50,700 bbl/ gün (2001)


Lüksemburg’un Doğal gaz üretimi:


0 cu m (2004 tahmini)


Lüksemburg’un Doğal gaz tüketimi:


1.361 milyar cu m (2004
tahmini)


Lüksemburg’da İhracat:


19.55 milyar $ f.o.b  (2006
tahmini)


Lüksemburg’da İhracat malları:


Makine ve malzeme, çelik
ürünleri, kimyasallar, kauçuk ürünleri, cam


Lüksemburg’da İhracat ortakları:


Almanya % 19.3, Fransa % 15.5,
İtalya & 9.5, Birleşik Krallık % 9.5, Belçika % 8.8, İspanya % 5.3,
Hollanda % 4.5 (2006)


Lüksemburg’da İthalat:


24.22 milyar $ c.i.f (2006
tahmini)


Lüksemburg’da İthalat malları:


Mineraller, metaller, yiyecek
maddeleri, özel tüketici malları


İthalat ortakları:


Belçika % 26.3, Almanya %
20.1, Çin % 16.7, Fransa % 8.5, Birleşik Krallık % 5.5, Hollanda %
4.2 (2006)


Lüksemburg Dış borç:


Dış borcu bulunmamaktadır.  


Lüksemburg Ekonomik yardım – alıcı


ODA, $235.59 milyon (2004)


Lüksemburg’un Para birimi (kod):


Euro

Döviz
kurları:


Euro’nun Dolarına oranı:
0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0.8054  (2004), 0.886 (2003), 1.0626
(2002)


Lüksemburg’da Mali yıl:


Takvim Yılı  

Halk


 


Lüksemburg’un Nüfusu:


480,222 kişi (Temmuz 2007
tahmini)

Yaş
dağılımı:


0–14 yaş: % 18.8 ( erkek
46,478 / kadın 43,656)


15–64 yaş: % 66.6 ( erkek
161,466 / kadın 158,261)


65 yaş ve üstü: % 14.7 ( erkek
28,530 / kadın 41,831)


(2007 tahmini)


Lüksemburg’da Ortalama yaş:


Toplam: 38.9 yaş


Erkek: 37.9 yaş


Kadın: 39.9 yaş (2007 tahmini)


Lüksemburg’da Nüfus artış oranı:


% 1.207 (2007 tahmini)


Lüksemburg’da Doğum oranı:


11.84 doğum/1000 nüfus (2007
tahmini)


Lüksemburg’da Ölüm oranı:


8.42 ölüm/1000 nüfus (2007
tahmini)


Lüksemburg’da Net göç oranı:


8.64 göçmen/1000 nüfus (2007
tahmini)


Lüksemburg’da Cinsiyet oranı:


Doğumda: 1.07 erkek/kadın


15 yaş altı: 1.065 erkek/kadın


15-64yaş arası: 1.02
erkek/kadın


65 yaş ve üzeri: 0.682
erkek/kadın


Toplam Nüfus: 0.97 erkek/kadın
(2007 tahmini)


Lüksemburg’da Bebek ölüm oranı:


Toplam: 1000 canlı doğumda
4.68 ölüm


Erkek: 1000 canlı doğumda 4.67
ölüm


Kadın: 1000 canlı doğumda 4.69
ölüm (2007 tahmini)


Lüksemburg’da Ortalama yaşam süresi:


Toplam nüfus: 71.03 yaş


Erkek: 75.76 yaş


Kadın: 82.52 yaş (2007
tahmini)


Lüksemburg’da Doğurganlık oranı:


1.78 çocuk/kadın (2007
tahmini)


Lüksemburg’da Uyruk:


İsim: Lüksemburglu (tekil veya
çoğul)


Sıfat: Lüksemburglu


Lüksemburg’da Etnik gruplar:


Kelt kökenli (Fransız ve Alman
karışımı) Portekizli, İtalyan, Slav (Karadağ, Arnavutluk ve
Kosova’dan), ve Avrupalı (geçici ve sürekli işçiler)


Lüksemburg’da Dinler:


Roma Katolik % 87, diğerleri
(Protestan, Yahudi ve Müslümanlar dâhil) % 13 (2000)


Lüksemburg’da Diller:


Lüksemburgça (ulusal dil),
Almanca (yönetim dili), Fransızca (yönetim dili)


Lüksemburg’da Okuryazarlık oranı:


Tanım: 15 yaş ve üzeri okuyup
yazabilir.


Toplam Nüfus: % 100


Erkek: % 100


Kadın: % 100 (2000 tahmini)


Lüksemburg’da Telefonlar – kullanımdaki ana hatlar:


244,500 (2005)


Lüksemburg’da Telefonlar – cep telefonu:


720,000 (2005)


Lüksemburg’da Telefon sistemi:


Genel Değerlendirme: Telefon
sistemi oldukça gelişmiştir. Sistem tamamıyla otomatik ve
yeterlidir. Kabloların çoğu yeraltından geçmektedir.


Yerel: ülke çapında cep
telefonu sistemi mevcuttur. Kablolar yeraltından geçer. 


Uluslar arası: Ülke kodu 352,
TAT–6 denizaltı kablo hattı (Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya) üzerindeki
3 kanal kiralanmıştır.


Lüksemburg’da Radyo yayın istasyonları:


AM 2, FM 9, kısa dalga 2
(1999)


Lüksemburg’da Televizyon yayın istasyonları:


5 (1999)


Internet ülke kodu:


.lu


Lüksemburg İnternet sahibi:


88,661 (2006)


Internet kullanıcıları:


315,000 (2005)


Taşımacılık


 


Lüksemburg’da Hava alanları:


2 (2006)

Döşeli
pistleri (asfalt) olan hava alanları:


Toplam: 1

3,047 m’ den fazla: 1 (2006)


Döşenmemiş pistli (asfalt olmayan) hava alanları:


Toplam: 1


914 m altı:1 (2006)


Karayolları:


Toplam: 5,227 km


Asfaltlanmış: 5,227 km (147
km.lik ekspres yol dâhil) (2004)


Lüksemburg’da Limanlar ve terminaller:


Mertert


Yönetim


 


Lüksemburg’un

Ülke adı:


Kabul Edilen Uzun Biçimi:
Lüksemburg Büyük Dukalığı


Kabul Edilen Kısa Biçimi:
Lüksemburg


Mahalli uzun biçimi: Grand
Duche de Luxembourg


Mahalli kısa biçimi:
Luxembourg


Lüksemburg’un Bağımlılık durumu:


 


Lüksemburg’un Yönetim biçimi:


Ülkenin yönetim biçimi
anayasal monarşidir.  


Lüksemburg’un Başkenti:


İsim: Lüksemburg


Coğrafi koordinatları: 49 45
K, 6 10 D


Zaman farkı: UTC+1 (Standart
zaman boyunca Washington DC’den 6 saat ileri)


Gündüz zamanı: + 1 saat, Mart
ayının son Pazar günü başlar Ekim ayının son Pazar günü sona erer.


Lüksemburg’un İdari bölgeleri:


3 bölge yer alır: Diekirch,
Grevenmacher, Lüksemburg


Lüksemburg’da Bağımsızlık:


1839 (Hollanda’dan ayrılma)


Lüksemburg’un Milli Bayramı:


Ulusal Gün (Büyük Düşes
Charlotte’ın doğum günü) 23 Haziran; Not: doğum tarihi aslında 23
Ocak 1896’dır ama şenlikler yılın daha güzel bir zamanında yapılması
için 5 ay kaydırıldı.


Lüksemburg Anayasası:


18 Ekim 1868’de onaylandı.
Zaman zaman gözden geçirildi.   


Lüksemburg’da Kanun sistemi:


Medeni hukuk sistemine dayanan
yasalar zorunlu ICJ yargı yetkisini kabul eder.


Lüksemburg’da Oy hakkı:


18 yaş; evrensel ve zorunlu


Lüksemburg’un Katıldığı uluslar arası örgütler:


ACCT, AsDB, Avustralya Grubu,
Benelux, CE, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO,
ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol,
IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NATO, NEA, NSG, OAS
(gözlemci), OECD, OIF, OPCW, OSCE, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR,
UNIDO, UNRWA, UPU, WCL, WCO, WEU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC


Lüksemburg’un Bayrak şekli:


Yatay üç şerit ve bu
şeritlerin rengi üstten alta olmak üzere kırmızı, beyaz ve açık
mavidir. Hollanda’nın bayrağına benzer.