Ardıl Çeviri Nedir

 

Ardıl çeviri esnasında çevirmen konuşmacının yanında otur veya konuşmacı ile birlikte ayakta durur. Konuşmacının ne söylediğini dikkatlice dinler ve konuşmacının söylediğinin tamamını diğer bir dile çevirerek tekrar eder. Genel olarak düşünülürse çevirmen konuşmacı konuşmasını yaparken notlar alır ve bunların yardımı ile ardıl çevirinin daha sağlıklı ve doğru olmasını amaçlar. Ardıl çeviri son zamanlarda zaman sınırlaması olan durumlarda yerini simültane çeviriye bırakmıştır. Burada çevirmenin işi ardıl çevirmeninkinden daha zor olsa da zamandan kar edilmekte ve karşılıklı anlaşma daha kısa sürede zamanın değerini bilerek sağlanmaktadır. Lütfen daha ayrıntılı bilgi için onlinetercumanlik.com isimli sitemizi ziyaret ediniz.