Ardıl Çevirinin Zorlukları

 

Ardıl çeviri yazılı çeviri ile karşılaştırıldığında biraz daha dikkat gerektirmektedir. Çünkü yazılı tercüme yapıldıktan sonra tercümanın kontrol etme şansı vardır, ancak ardıl çeviri de böyle bir şey söz konusu değildir. Tercüman konuşmacıyı dikkatlice dinlemenin sonrasında hedef dile çevirisini yapmak durumundadır. Bu nedenledir ki çevirmenin iyi bir dinleme kabiliyeti ve dile tam hâkimiyeti gerekmektedir. Bir kelimenin farklı anlaşılması dahi o ardıl çevirinin yanlış olmasına ve anlaşması beklenen ilgili kişilerin yanlış ve hatalı iletişim kurmasına neden olabilir. Dolayısıyla ardıl çevri esnasında daha fazla dikkat ve özen gerekmekte ve konuşmacıyı aynı sözleri tekrar ettirmeden dikkatlice dinlemeli ve çevirmen çevirisi aldığı notlar yardımıyla düzgünce hedef dile çevirmelidir. Ardıl çeviride beklenen ve zorluk olarak sayılabilecek bir diğer unsur ise çevirmenin iyi bir telafazu ve gerektiğinde farklı telaffuzları da anlayabilme kabiliyeti olması gerekmesidir. Bir diğer önemli konu da karşılıklı iletişim kuracak kişilerin konuşacak konu hakkında çevirmenin önceden bilgi birikim ve bu konuda yeterli beceri sahibi olmasının gerekmesidir. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı ardıl çeviri kendi alanında iyi bir uzmanlık gerektirmektedir. Ancak bu sözü edilen koşullara sahip olunur ise zor denen işler çevirmen için kolay hale gelir ve kişi mesleğini gerektiği gibi icra eder. Ayrıntılı bilgi için lütfen onlinetercumanlik.com isimli sitemizi ziyaret ediniz.