Bilgisayar Çevirisi

 

Bilgisayar çevirisi grubuna web sayfası, bilgisayar yazılım ürünleri, yardım menüleri, kullanma kılavuzları gibi çeviriler girmektedir. Bilgisayar çevirisinde bilgisayar jargonunda kullanılan terimler göz önünde bulundurulmalıdır. Bilgisayar sektöründe bu terimler günlük hayatımızda kullanılanlardan farklı anlamlar taşıyabilirler. Sektörde evrensel kullanımı olan bazı terimler birebir kullanılabilmektedir. Yazılımları kaynak dilden bir başka dile dönüştürülmesinde dikkat edilmesi gereken nokta hali hazırda kullanımı olan kelimelerin ve mesajların yaygın kullanılışlarının göz önünde bulundurulmasıdır. Yazılım dillerinin çevrilmesinde ayrıca yazılımın hedeflendiği alan konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bir muhasebe yazılımının çevrilmesinde hedef dilde muhasebe dilinin kullanılmasına dikkat edilmesi veya bir grafik ya da ses düzenleme yazılımında kullanılabilecek bazı sanatsal ifadelerin hedef dile doğru biçimde aktarılabilmesi uzmanlık gerektirebilecek bazı örneklerdir. Bilgisayar donanımının yanında gelen kullanım kılavuzu da çeşitli dillerde hazırlanılır. Kullanıcıların karşılaşabilecekleri problemler ve parçalarının kullanımı detaylı olarak anlatılan bu eklerde çeviriler detaylar hakkında açıklayıcı olabilmesi için her dilde mümkün olduğunca kelimesi kelimesine ve son kullanıcıların anlayabileceği dilde olmasıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen onlinetercumanlik.com isimli sitemizi ziyaret ediniz.