Çevirmen

 

Eski Yunancada çevirmen tercüman yerine kullanılan hermanuas kelimesi seyahat ticaret ve iletişim tanrısı hermans gelir. Her kelimesi yabancı dilleri tercüme etmek, çevirmek, açıklamak, kelimelere dökmek, ifade etmek anlamına gelmektedir. Eski zamanlarda özellikle gezginler ve tüccarlar arasında fikir ve anlayışların kültürden kültüre taşınması gerekiyordu. Bu nedenle çeviri zamanla dünya kültürünün oluşmasında kilit rol oynamıştır. Çeviri hizmetleri sayesinde bilim ve teknoloji eski Yunanistan’dan Perslere Hindistan’dan Araplara Avrupa’dan da Çine taşınmıştır. Çevirmenler tarih boyunca harfleri buldular. Dillerin oluşmasına ve sözcüklerin yazılmasına olanak sağladılar. Ulusal literatürlerin ortaya çıkmasına bilginin ve inanışların yayılmasında katkıda bulundular.  Yabancı kültürel değerlerin tanınmasında ve entelektüel tarih oluşmasında kilit isim tercümanlardır. Çevirmenlik sadece ikinci bir dil bilmek demek değildir. Çevirmenlik görüldüğünün aksine çok kapsamlı bir uğraştır. Öncelikli olarak dil bilmenin yanı sıra tercüme işinin yapılacağı dillerde dil bilgisine hâkim olma, iyi bir yazın yeteneğine sahip olma, tercüme edilecek dillerin kültürleri hakkında bilgi sahibi olma gibi pek çok nitelik iyi bir çevirmen olmanın esaslarıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen onlinetercumanlik.com isimli sitemizi ziyaret ediniz.