İngilizce Hukuk Çevirisi

 

İngilizce hukuk çevirilerinde özellikle hukuk terminolojisine hakim mesleği avukatlık olan çevirmenlerimiz başta olmak üzere sadece kendini hukuk çevirilerinde geliştirmiş çevirmenlerimizle çalışmaya özen gösteriyoruz. Çünkü hukuk çevirileri kapsamına giren her türlü çeviri ciddi anlamda zor çevirilerdir. Çeviri hangi alanda yapılırsa yapılsın elbette ki bağlayıcılığı mevcuttur, fakat hukuki çevirilerde bu bağlayıcılık daha fazladır. Bir mahkeme kararındaki en küçük hatalı bir ifadenin kişi veya firma üzerindeki yaptırımı büyüktür. Bu sebeple çevirilerde çok titizlikle çalışılmalıdır. Hukuk dediğimiz alan günlük yaşamda kullanılmayan bir dile sahiptir. Türkçe de olduğu gibi İngiliz hukuk dilinde de özel hukuki terimler mevcuttur. Gündelik yaşamda kullandığımız anlamı doğru olarak verdiği konusunda şüphe taşımayan birçok kelimeyi hukuk çevirilerinde kullanmamız doğru olmaz. Gerek İngiliz dilinde gerekse Türk dilinde hukuki dil olarak adlandırdığımız uzun cümleler ve veya bağlaçlarının sıkça kullanılıyor olması gibi özel durumlar mevcuttur. Bu sebepledir ki hukuk diline yabancı bir çevirmen bu anlatımı yansıtmakta zorluk çeker. Hukuk diline vakıf çevirmenlerin bu çeviriyi hangi ülkede kullanacakları da büyük önem arz eder. Hukuk dilinde çevri yapan tercümanın İngiliz İngilizcesi ile Amerikan İngilizcesindeki farklar sebebiyle aynı anlama gelen fakat o ülkeye has terminolojiye yerleştirmek o kelimeye öncelik tanımak sizi şahıs olarak veya firmanızın prestijine katkı sağlayacağı açıktır. Özellikle İngiliz hukuk dilindeki eski İngilizcenin kullanılıyor olması en azından çeviri yapan tercümanın bu kültür ve yazışmalar konusundaki muhakkak bilgi sahibi olmasını zorunlu kılmaktadır. Türkçe veya İngilizce hukuk dillerinin benzerliğini şöyle izah edebiliriz ki her iki dilde de karmaşık cümle yapıları, eski dilin kullanımı özel terminolojiye sahip olmaları ve eş anlamlı kelimelerin kullanılmasıdır. Bu yüzden hukuki çeviri son derece önemlidir ve sadece uzman tercümanlar tarafından yapılması uygun olan tercüme türüdür. Hukuki İngilizce çevirilerinizi hukuk konusunda uzman çevirmenlerimizle size en kısa sürede en uygun fiyat seçeneğimiz ile hazırlayarak sunuyoruz. Yeminli hukuki İngilizce çevirilerde ise kişisel veya firmanız için resmi makamlarda veya vize prosedürleri için kullanılmak üzere İngilizce yeminli tercüman tarafından yaptırılması zorunlu tüm evraklarınız konusunda sizlere hizmet vermekteyiz. Hukuki çevirilerde mahkemelerde veya karakollarda yeminli tercüman bilirkişi sıfatı ile ardıl çevri hizmetlerimiz de sunulmaktadır. Tarafımıza verilen her türlü evrakta gizlilik konusunda çok önemsemekteyiz. Firmamızın prensipleri gereğince tarafımıza ulaşan her türlü belge son derece titiz bir biçimde ele alınarak gizlilik prensibimize uygun hareket edilmektedir. Lütfen ayrıntılı bilgi için onlinetercumanlik.com isimli sitemizi ziyaret ediniz.