Yeminli Tercüman Nasıl Olunur

 

Yeminli tercüman nasıl olunur? Bir dildeki metnin anlamını hedef dildeki metne aynı mesajı taşıyacak şekilde aktarılmasına çeviri işlemi denir. Noteri çevirmeyi yapan kişinin o dili doğru olarak bildiğini diploması ile diğer belgelerini görerek hiçbir tereddüte yer kalmayacak şekilde kanaat getirmesi gerekir. Noterlik kanunun yetmiş beşinci maddesinin son fıkrası gereğince noter tercümana hukuk yargılama usulu kanununa göre yemin zabtı düzenler. Yemin zabtında; tercümanın adı, soyadı, doğum tarihi, iş ve ev adresi, tahsil derecesi, hangi dil veya dilleri bildiği belirtilmektedir. Yemin zabtının altı, noter ve tercüman tarafından imzalanır. Yeminli tercümanların yemin tutanakları noterlik dairesinde özel bir dosyada saklanır. Noter dosyasında yemin tutanağı bulunmayan tercümana çeviri yaptıramaz. Daha fazla bilgi için onlinetercumanlik.com isimli sitemizi ziyaret ediniz.