Bir teknik çeviri müşterisi olarak, faydalanabileceğiniz hizmetlerin farkında mısınız?

Uluslararası çeviri sektöründe bir standart haline gelen çevirmen destek yazılımları sayesinde çok daha kaliteli, çok daha makul fiyatlı, çok daha güvenli, çok daha istikrarlı ve çok daha kolay çeviri MÜMKÜN. Nasıl mı?…

Başlarken..

Teknik çeviri ile ilgili hizmet almak üzere, çeviri kurumları ile temasa geçtiğinizde veya bu kurumların web sitelerini incelediğinizde, karşınıza çıkan bilgiler büyük oranda benzerlik gösteriyor değil mi?

Çevirileriniz alanında deneyimli çevirmenlerimiz tarafından, ilgili endüstriye mahsus terminoloji kullanılarak yapılır, mühendisler tarafından kontrol edilir. Metinleriniz, üçüncü bir diğer uzman tarafından kontrole tabi tutulur…”

Bunları duymaktan sıkıldınız öyle değil mi?

Zira bunların, sektörümüzde, birer ek hizmet değil birer gereklilik olduğu henüz tam olarak kavranamamış durumda.

Neyse ki, bu makalemizde bundan bahsetmeyeceğiz. Sizlere, tüm iş akışını, “sıkıcı” bir dille, sayfalarca anlatmak değil amacımız. Bu yazıda, sizlere, “neyin nasıl yapıldığını”  sizin gözünüze hitap edecek şekilde anlatmaya çalışacağız.

İlk ve en önemli konu: Çevirmen Destek Yazılımları

Öncelikle, tüm dünyada, bir kalite kontrol standardı haline gelen; ihtiyaç duyduğunuz çeviri hizmetine, çok daha hızlı, çok daha makul fiyatlı, çok daha güvenli, çok daha istikrarlı ve çok daha kolay şekilde erişebilmenize olanak sağlayan, “CAT” (Computer Aided Translation), yani, çevirmen destek yazılımlarına eğileceğiz.

“ÇOK” ÖNEMLİ NOT:Bu yazılımlar, yalnızca, daha kolay çeviri yapabilmemizi sağlıyor. Bir grafiker için Photoshop yazılımı ne ise, bir şarkıcı için mikrofon ne ise, bizim için CAT yazılımları o anlama geliyor. Çeviriniz “asla” otomatik şekilde bilgisayara yaptırılmıyor (Aklınızdaki soruları duyar gibiyiz; Google translate gibi bir durum asla söz konusu değil. Bu kadar insan ve bilgi odaklı bir işin içine “bilgisayar yardımı” girmesinin biraz sizleri ürperttiğini pek tabi farkındayız. Ancak, bizim bahsettiğimiz çevirmen destek yazılımları tamamen başka bir araç.)

 

Öncelikle, bu program nedir? N’apar? Sizlere olabilecek en basit şekilde anlatacak, ardından, yukarıda vurguladığımız “çok daha”ları bir kez daha belirtecek ve “neden” sorusunun yanıtını arayacağız.

 

Sizlere, bu yazılımın iş akışındaki rolünü, gönderdiğinizi varsayacağımız işten hareketle açıklayacağız.

Gönderdiğiniz metnin İngilizce olduğunu, Türkçe’ye tercüme edilmesini arzu ettiğinizi, ve MS Word formatına dönüştürülmüş olduğunu varsayalım.
Yapacağımız ilk iş, eğer bu tarafınızca gönderilmiş ilk metin ise, bir veritabanı, daha doğrusu “Çeviri Belleği” oluşturmaktır. Çeviri belleği nedir?  Çeviri belleğine, otomatik olarak, çevirinizdeki her cümle, rakam, sayı, yan cümlecik, veya ifade (biz bunlara segment diyoruz); hem kaynak dil, hem de hedef dilde (örneğimizden hareketle anlatacak olur isek, hem Türkçe, hem İngilizce) dillerinde, otomatik olarak kaydedilir. Bu kayıtları muhafaza eden veritabanına çeviri belleği (“TM”) adı verilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şek.1 Çeviri Belleği Oluşturulur

Ardından; metin, çeviri yaparken kullandığımız bir diğer araca aktarılır.
Aslında, aşağıdaki Şekil 2’deki gibi olan metin, biz üzerinizde çalışırken, Şekil 3’deki gibi görünür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şek.2 Orijinal Görünüm                                               Şek.3 Çevirmenin Çalıştığı Ekran

Basitçe; bu programın faydası şudur; çevrilen her şey, cümle-cümle, veri tabanına kaydedilir.

 

Gördüğünüz gibi çevirlen, çeviriyi “sarı” satıra girdiği anda. Hem Türkçe segment, hem de İngilizce segment, veri tabanına gönderilir. Ve bir daha aynı ifade “Zincir çarkının kontrol edilmesi”, benzer şekilde, metnin içerisinde geçtiğinde, bu yazılım, çevirmenin karşısına, daha önceden girilen ifadeyi çıkartarak yeniden kullanabilmesini sağlar.

Bu yazılımın, en temel işlevi, en basit anlatımıyla budur.

Daha ayrıntılı şekilde, bire bir tüm fonksiyonlarını ileriki makalelerimizde yayınlayacağız.

Sizlere işin teknik kısmını anlatmaktan daha ziyade, sizlere sunabileceğimiz “eşsiz” ayrıcaklıklardan bahsetmenin daha doğru olduğunu düşünüyor. Zira; yazının başında da dediğimiz gibi, biz, teknik çeviride alabileceğiniz hizmetleri, sizing perspektifinize uygun biçimde anlatmayı hedefliyoruz.

Evet; “ÇOK DAHA”lardan bahsetmiştik.

Şimdi bu çok dahalara eğileceğiz.

  • Çok daha kaliteli
  • Çok daha makul fiyatlı
  • Çok daha güvenli
  • Çok daha istikrarlı
  • Çok daha kolay erişilebilir

NEDEN: Çok daha kaliteli?
Çünkü CAT yazılımları sayesinde, çevirmen, “her zaman” daha önceki cümlelerde hangi ifadeleri kullanmış olduğunu görür. Örneğin 110 sayfalık bir metnin, 7. Sayfasında ilgili ifade için “dişli” terimi kullanılmış ise, 41. Sayfasında da “dişli” terimi kullanılır, “çark” ifadesi kullanılmaz. Ya da, 30. Sayfasında “tahrik” ifadesi kullanılmış ise, örneğin 95. sayfada da “tahrik” ifadesi kullanılır. Çünkü yazılım, çevirmeni uyarır ve; “Bak, şu tarihte, şu ifadeye, şu cümle içerisinde böyle demiştin, unutma!” diye gösterir. Bu eşi bulunmaz bir tutarlılık fırsatı sunmaktadır.

Çünkü; CAT yazılımları, her türlü sembolü “tag” (bunu bir tür kod yumağı olarak ifade edebiliriz) olarak görür. Çalışırken, herhangi bir denklemi, sembolü veya benzeri belirteci yeniden aramak zorunda kalmaz. Bütünüyle, ilgili sembol veya belirtece ait kodu, hedef metne aktarır.

Çünkü; çevirmen, tek bir tuş vasıtası ile, aynı konuda, daha önceki yapılmış çevirilerde, şüphede kaldığı herhangi bir ifadeyi araştırabilir. Böylelikle, örneğin, 10 farklı kılavuzun tercüme edilmesini arzu ettiğinizde, 1. Kılavuzda geçen ifade, 10. Kılavuzda tekrar geçtiğinde, aynı biçimde kullanılır.

Çünkü, kurumsal ifadelendirmeniz, üslubunuz, beyanlarınız, uyarılarınız, “tamamen” aynı biçimde, göndereceğiniz “tüm” işlerde korunur.

Kalite, çevirilerinizde, kurumsal ifadelendirmenin, tutarlılığın, akıcılığın yansıtılmasıdır. Ve bu, CAT yazılımları olmadan imkansızdır.

NEDEN: Çok daha makul fiyatlı?
Bunu bir örnekle açıklamak çok daha mantıklı olacaktır. 10 farklı dokümanı tercüme ettirmek istediğinizi düşünelim. Bu dokümanların her biri, aynı sekman içerisinde bulunan farklı ürünlere ait olsun. Sizlerin de, bizlerin de bildiğimiz gibi, bu tür projelerde “aynı geçen yerler var” söz öbeğini sıkça kullanırız. Ancak, “ne kadar yerin aynı olduğunu”, rasyonel bir analiz vasıtası ile görmek mümkün müdür? Tabi ki.

Tüm metinler, CAT yazılımlarının analiz fonksiyonu ile analiz edilir. Ve karşımıza aşağıdakine benzer bir tablo çıkar.

Toplam: 20.000 Kelime
Tekrar eden: 4.000 Kelime
%50 – 70 Arası benzerlik: 1.000 kelime
%70 – 89 Arası benzerlik: 1.200 kelime
%89 – 95 Arası benzerlik: 700 kelime
%100: 1100 kelime

Normal şartlar altında, bir çoğu kurum 20.000 kelime üzerinden fiyat vermektedir. Ancak bizler, CAT yazılımlarının bize sunduğu kolaylıkları siz müşterilerimize yansıtmayı daha doğru buluyoruz. Örneğin yukarıdaki tablo şunları ifade etmektedir.

* 20.000 kelimeden, 4.000 kelime, çeviri içerisinde tamamen aynı şekilde geçen cümlelerden kaynaklanmaktadır. Örneğin çeviride, “Uyarı”, “Lütfen sistem sorumlunuza danışınız”, “Öncelikle ellerinizi yıkayınız” gibi, tamamen aynı geçen ve kendisini tekrar eden ifadeler fiyatlandırılmamaktadır.

* %100 olan kısımlar, daha önceki bir tarihte yaptırdığınız çeviride aynen geçmiş olan kısımların tekrarıdır. Sizlere, yukarıdaki kısımlarda, “veritabanından” bahsetmiştik. İşte, veritabanı burada devreye girmektedir. Önceki bir tarihte yaptırdığınız herhangi bir iş içerisindeki ifade, daha ileri bir tarihte tercümesini istediğiniz bir metinde geçtiğinde, karşımıza %100 olarak gelmektedir. %100 olarak analiz edilen sözcükler için çok cüzi bir ücret talep edilmektedir.

* Kalan % kısımları için ise, indirim uygulanmaktadır. Bu kısımlar ise; örneğin aşağıdaki türdeki cümleleri ifade etmektedir;
“Bakım kapağını açmak için, kolu yukarı çekiniz”
“Bakım kapağını açmak için, düğmeyi basılı tutunuz.”
İşte, bu iki cümledeki “Bakım kapağını açmak için” kısmı, CAT yazılımı tarafından çevirmene önerilir. Böylelikle, çevirmen, ilgili ifadeyi yeniden tercüme etmeyecek, yalnızca “düğmeyi basılı tutunuz” kısmını tercüme edecektir. Bu nedenle, bu tür kısımlarda müşteriye indirim uygulanmaktadır.

NEDEN: Çok daha güvenli?

Çünkü, çevirmenin girdiği her bir yeni cümle otomatik olarak veritabanına aktarılır. Bu nedenle, müşteri, çevrilen metnin kaybolması, bozulması, elektriklerin kesilmesi vs. gibi modern zaman bahaneleri ile yüzleştirilmez. Çevirmenin, her girdiği cümle, girdiği anda yedeklenmiş olarak kabul edilir.

Benzer şekilde, her girilen ifadenin hangi tercüman tarafından, tam olarak saat kaçta, hangi tarihte girdiği kontrol edilir. Bu, müşteriye eşi zor bulunur bir şeffaflık olanağı sağlamaktadır.

NEDEN: Çok daha istikrarlı?

Çeviri hizmeti, gerek akademik, gerekse ticari hayatın en önemli ihtiyaçları arasındadır.
İstikrar ise bizce, sürdürülebilir kalite olarak değerlendirilebilir.

Düşünün; tüm metinlerinizde, aynı üslup, aynı ifadelendirme, aynı terimlerin kullanımı, aynı mizanpaj, aynı kalite. Tek bir metinde değil. Yıllar boyu ihtiyaç duyacğaınız tüm hizmetlerde. Üstelik, herhangi bir ek çabaya gerek kalmadan. İşte, modern zamanın çeviri yardımcıları sayesinde, biz size tam da bunu, çeviri metinlerinize kurumsallığınızı yansıtabilme fırsatını sunuyoruz.

NEDEN: Çok daha kolay erişilebilir?

Erişilebilirlik sizlere neyi ifade ediyor? “Aradığınızı-bulmak” değil mi?

İşte, bizim size sunduğumuz tam da bu. Her aradığınızı, kolaylıkla bulma imkanı. Bizler, hizmete, bizden talep ettiğiniz hizmetin, boyutundan bağımsız olarak, uzun surely bir yol olarak bakıyoruz.

En sade dille söylemek gerekir ise: Verdiğimiz hizmeti kalıplara sığdırmayı doğru bulmuyoruz. Bu nedenle sizlere, tüm çevirilerinizi, sizin yerinize (pek tabi sizler talep ettiğiniz sürece) bir veritabanına kaydetme olanağı sunuyoruz.

Bunun anlamı şu: Bir proje üzerinde çalıştığınızı varsayalım. X ürününün, Y fonksiyonuna ilişkin, daha önceden tercüme ettirdiğiniz metinlere ulaşmanız gerekiyor, ancak bu metinleri bulamıyor veya “işin içerisinden çıkamıyorsunuz”.

İşte biz burada devreye giriyoruz. Söz konusu X fonksiyonu ile ilgili, tercüme edilen her cümleyi, sizin için, kolaylıkla çıkartıp, tarafınıza iletebiliyoruz.

YANİ…
Sizlerin çeviri deneyimini önemsiyoruz.
Biz, “anahtar-teslim” hizmet anlayışını benimsiyoruz.
Özellikle teknik çeviri olmak üzere, bu olanakları sizlerin hizmetinize sunuyoruz.
Ücret ödeyerek aldığınız veya alabileceğiniz hizmet hakkında bilgi edinme hakkınıza duyduğumuz saygının kılavuzluğunda “aslında neyin, nasıl yapıldığını” öğrenmenizin, gerek siz müşterilerimizin, gerekse, çeviri sektöründe hizmet veren bizlerin lehine olacağına inanıyoruz.

daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın info@onlinetercumanlik.com