İngilizce Dilinin Tarihi

İngilizce İlk dönem

Roma İmparatoru Sezar, MÖ 54-55 yıllarında Britanya’yı istila ettiğinde Kelt “celtic” kabileleri Britanya adalarında yaşıyorlardı. Bu kabilelerin kullandıkları Kelt Dili, Gaelic olarak hala İskoçya, İrlanda, Galler, Isle of Man ve Fransa sınırları içindeki Breton’da konuşulmaktadır.

Romalılar Britanya’ya Latince’yi de taşıdılar. Fakat erken İngilizce esas olarak Latince’den türememiştir. Bu yönüyle İngilizce doğrudan Latince’den türeyen Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca’dan farklılık gösterir. Erken İngilizce, bugünkü Almanya tarafından gelmiş kabilelerin konuştukları dildi. Ancak bu kabileler modern Almanca’nın türetildiği ” germanic ” dilin farklı ağızlarını konuşuyorlardı. Bu aynı zamanda Almanca ve İngilizce’de benzerlikleri bulunan neden bir çok kelime bulunduğunu da gösterir.

İngilizce Dilinin Tarihi

MS 878 yılında bu kez İskandinavya’dan gelen Vikingler Britanya’yı istila ettiler. Vikingler buraları istila ederken Eski İngilizce’yle benzerlik gösteren dillerini de buraya taşıdılar. Fransa’dan gelen Kral William komutasındaki Norman ordusunun 1066 yılında İngiliz kralı Harold ile Hastings’teki savaşı İngilizce’nin tarihinde büyük değişiklikler yapmıştır. Normanlar, Eski Fransızca dilini de bu ülkeye taşımışlar ve bu dil zamanla Kraliyetin ve Zenginler sınıfının konuştuğu dil haline gelmiştir.

Orta İngilizce

1200 yıllarında İngiltere krallığı ve Fransa’nın bir bölüm haline gelmesiyle, Eski İngilizce’nin kullanımı da geri geldi ancak bir çok Fransızca kelime de eklenmiş olarak. İşte bu İngilizce Orta İngilizce olarak adlandırılır. Orta İngilizce 1340-1400 yıllarında yaşamış olan şair Chaucer’in kullandığı dildir. Chaucer, Shakespeare’den önce yaşamış en büyük İngiliz şairi olarak bilinir. Bilinir bilinmesine de bu şairin yazdıklarını bugün İngilizce konuşan ve yazan birisinin anlaması oldukça zordur. Bu Orta İngilizce ülkenin her bir tarafından farklı şekillerde konuşuluyordu, o vakitler seyahat imkanları da oldukça sınırlıydı.

İngilizce’nin yaşadığı bir büyük devrim ise yazılı basın ile birlikte oldu. Zamanımızda radyo, televizyon, video ve bilgisayarlar iletişim ortamını nasıl değiştirdiyse, 1500’lü yıllarda matbuatla birlikte de aynısı oldu. Matbaayla birlikte yazılı bir çok şeye ulaşmak imkanı olağanüstü artmıştı.

Modern İngilizce

Shakespeare zamanından sonra da İngilizce değişmeye devam etti. İngiltere’nin sakinleri, Amerika’ya, Avustralya’ya, Yeni Zelanda’ya, Hindistan’a, Asyaya ve Afrika’ya göç ettiler. Bu ülkelerin her birinde İngilizce kendi yapısı içinde mahalli dilerden de etkilenerek değişti ve gelişti. Mesela ‘kangaroo’ ve ‘boomerang’ Avustralya yerlileri olan Aborjinlerin kelimeleridir. ‘juggernaut’ ve ‘turban’ kelimeleri ile Hintçe’den İngilizce’ye geçmiş kelimelerdir.

Seyahat imkanları ve radyo – TV gibi iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla, İngilizce’nin tüm bu farklı kullanımları birbirine karışmıştır denebilir. Mesela İngiltere’de bugün televizyon programlarından dolayı Avustralya ve Amerikan İngilizcesinden çok sayıda kelime Kraliçe İngilizcesi’ne karışmıştır. İngilizce’nin kendi içinde bir kaynaşma olduğu gibi, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça ve hatta Nepalce’den bile İngilizceye kelimeler geçmiştir.