İngilizce Türkçe Tercüman Hizmetleri

ingilizce türkçe tercüman  Değişen dünyadaki baş döndürücü gelişmeler, farklı kültür ve dile sahip toplumları, özel şirketleri, kurum ve kuruluşları birbirine yaklaştırmıştır. Bu yüzden çağımızın çeviri çağı olduğunu düşünürsek tercümanlık mesleğinin ne kadar önemli olduğu ve İngilizce Türkçe Tercümanın kalitesi, bu yakın ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi açısından önemli rol oynadığı ortaya çıkmaktadır.

İngilizce Türkçe Tercümanın görevi, bir dili ve o dile sahip milletin kültürünü başka bir dile ve kültüre aktarmaktır. İngilizce Türkçe Tercüman o dili aktarırken anlam ve işlev bütünlüğünü korumalı yani eşdeğerini sağlamalıdır. Bu yüzden çeviri bir sanattır, İngilizce Türkçe Tercüman için oldukça zor bir uğraştır hatta bazı düşünürler için çeviri imkânsızdır. Şimdi İngilizce Türkçe Tercümanın sahip olması gereken önemli özellikleri ve dikkat etmesi gereken noktalara deyinelim:
Her şeyden önce İngilizce Türkçe Tercüman kaynak dili ve amaç dili bütün zenginliğiyle bilmelidir. Her iki dil arasındaki yapı ve anlam farklılıkları İngilizce Türkçe Tercüman için çok fazla sorun olmamalıdır. Mesela kendi anadiline oldukça hâkim bir İngilizce Türkçe Tercüman, kendi anadiline çeviri yaparken düz çeviri yapmak yerine, deyim yerindeyse anlamı mümkün olan en iyi şekilde koruyan süslemeler kullanmayı tercih eder.

İngilizce Türkçe Tercümanın dikkat etmesi gereken bir diğer nokta, iki dilin kültürünü bilmeli ve ayırt edebilmelidir. Bu bilgiye sahip olmayan bir İngilizce Türkçe Tercümanın çeviride başarılı olması beklenemez. Bu nedenle İngilizce Türkçe Tercüman kendini bu konuda geliştirmelidir.
İngilizce Türkçe Tercüman her iki dile hâkim olmasına rağmen çeviri yaptığı alan hakkında geniş bilgiye sahip değilse sağlıklı çeviri yapamaz.

Şu da unutulmamalıdır ki, çeviri yapmak ile okuduğunu anlamak arasında çok fark vardır. Bir dili anlamak başkadır, o dili başka bir dile eşdeğerini aktarmak daha başkadır. Bu gerçek göz ardı edildiğinden dolayı toplum içinde yaygın bir kanı vardır. O da çeviri yapmanın dünyanın en zahmetsiz işlerinden biri olduğudur. Hâlbuki başarılı bir İngilizce Türkçe Tercüman sadece okuduğu metni anlamakla kalmaz, anladığı metni kendi yazım yeteneği ile en iyi şekilde diğer dile aktarır. Yani başarılı bir İngilizce Türkçe Tercüman okuduğu metinde anlatılmak istenen anlamı en iyi şekilde sezebilir ve söz dizimleriyle en iyi şekilde aktarabilir.

Özet olarak iyi bir İngilizce Türkçe Tercüman, her iki dil ve kültürü yakından tanımalı, çeviri yaptığı konuya aşina olmalı, üstün sezgi ve yazım yeteneğine sahip olmalıdır.