Medikal Çevirinin Dört Temel Dinamiği

Terminolojiye uygun, her bakımdan hatasız ve başarılı medikal çeviri için dört ana dinamiğin kesinlikle gerekli olduğuna inanmaktayım. Hepimizin bildiği gibi, medikal çeviri söz konusu olduğunda, temel olarak mutlaka hekim tarafından verilmesi gereken bir dil hizmeti olduğu düşünülür. Ancak ne ilginçtir ki, medikal çeviri sürecinin başarısında farklı dinamiklerin de rol oynayabileceği düşünülmez ve bu doğrultuda bir arayışa girilmez. Gerçekten de, metni ilgilendiren alana ve ilgili medikal terminolojiye hâkimiyetin yanında, bütün alanlar için gerekli olan, hedef ve kaynak dili kullanma becerisi ve ayrıca çeviri yeteneğinin de büyük önem taşıdığı gözden kaçırılır. Herhangi bir hekimin üniversite sınavına hazırlık sürecinde ve tıp eğitimi sırasında sahip olduğu Türkçenin üst düzey olabileceği ihtimalini bütün iyimserliğimizle kabul etsek bile, diğer yabancı dilleri kullanabilme yeteneğinin gerekliliğini göz ardı etmemiz mümkün değildir.
medikal tıbbi çeviriler

Bu bağlamda, hem medikal çeviri ile ilgili tartışmalara ışık tutmak, hem de konu hakkında yeterli ve anlamlı bilgilendirme yapabilmek adına, her bakımdan üst düzeyde başarılı ve doğru medikal çeviri için gerekli dört temel dinamiğe değinmekte ve her birine kısaca açıklık getirmekte fayda görüyorum.

Kaynak Dile Hâkimiyet
Hedef Dile Hâkimiyet
Çeviri Becerisi
Çeviri Metin Türü