Teknik Çeviri

Teknik çeviri teknik bilgiyi bir dilden diğer bir dile tercüme sürecidir. Bu çeviri türünün alanına bilimsel ve teknolojik bilginin pratik uygulamaları ile ilgili olan metinler girer. Düzenleyici kanunlara uygunluk açısından teknik çeviri ilgili hukuki belgelere, pazarlama materyallerine, çalışan el kitaplarına, şirket belgelerine ve hatta web sitelerine uygulanabilir. Ürününüzün diğer ülkelerde kullanılmasını istiyorsanız o ülkenin resmi dilinin belgelerinizde mevcut olması gereklidir. Orijinal belgenin kalitesini ve bütünlüğünü içinde barındıran çevirisi yapılmış materyalleri size sunabilecek olan bir çeviri hizmetleri firmasını seçmeniz son derece önemlidir.

Teknik Çeviri Makale

Malzeme Güvenliği Veri Sayfası gibi teknik belgelerin düz bir şekilde tercüme edilmesi her zaman doğru sonuçlara götürmeyebilir. Bu belge kullanılacağı bölgenin yasalarına uygun bir şekilde tercüme edilmelidir. Direk çeviri her zaman yapılabilirliği olan bir çeviri stili değildir. Örneğin ABD yasalarına uygun olarak hazırlanan bir belgenin Dancaya çevrildikten sonra aynı geçerliliği sürdürdüğünü varsaymak yanlış olacaktır. Bazen belgeyi kaynak dilden hedef dile çevirmek yerine konunun uzmanı olan kişinin veya kişilerin direkt olarak Danca’da bu belgeyi yeniden Danimarka’nın yasalarına uygun şekilde yazması daha uygun ve doğru olacaktır. Ayrıca makine çeviri programlarının kullanılmasının bu türdeki çeviriler için uygun olmayacağı açıktır. Dolayısıyla etiketlerin, yönergelerin ve güvenlik ikazlarının çevirisinde olabilecek hatalar yasa, ürün ve insana dair sorunlara yol açabilir. Buna ek olarak hatalı çeviri yanlış yorumlamalara yol açabilir ve ürünün yanlış kullanımı fiziksel ve maddi zararların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Açıkçası bu konuda üreticilere ve tedarikçilere yapılan tavsiye teknik çeviride kendilerine yardım edebilecek, hukuki uygunluk konusunda uzmanlaşmış bir şirketten destek almalarıdır. Çevirinin yapılmasında güvenilecek bir uzman doğru ve hatasız bir şekilde belgelerin tercüme edilmesini garanti edecektir. Ayrıca teknik çeviri dokümantasyonunu outsource etmeniz şirketinize diğer alanlarda artan bir etkinlik kazandıracak, para ve zamandan tasarruf etmenizi sağlayacaktır.