Tıbbi Çeviri Hizmetleri

Tıp bilimsel ve teknolojik gelişmeler sebebiyle sürekli olarak değişen bir alandır. Bu nedenle bu alanda kesintisiz bir şekilde yeni terimler tıp sözlüklerine eklenmektedir. Tıp biliminin doğası sebebiyle tıbbi çevirmenler orijinal kaynak terimleri hedef dilde kullanmaya eğilimlidirler. Bu aynı bilgi teknolojileri sektöründe olduğu gibi bir çok İngilizce terimin tıbbi jargonda kullanılması sonucunu doğurmaktadır. Bu çevirinin doğasına uzak bir durumu ortaya çıkarırken aynı zamanda belli bir tutarlılığı da beraberinde getirmektedir.

Tıbbi çeviride karşılaşılan önemli bir çelişki tıp uzmanlarının hedef ve kaynak dilde yeterli bilgiye sahip değilken profesyonel çevirmenlerin de ilgili konuda derinlemesine bilgiden mahrum olabilmesidir. Her iki durumda çevirilerin eksik kalmalarına sebep olmaktadır. Bu bir ölçüde bir doktorun çevirisi yeni yapılmış bir terimi benimsemesindeki çekimserliği açıklamaktadır.

medikal çeviri hizmetleri

Bu zorlukların nasıl yenilebileceği önemli bir sorudur. İlk belirtmemiz gereken şey konusunda derin bilgiye sahip olan amatör çevirmenin profesyonel bir çevirmenle güçlü iletişiminin olmasının önemidir. Aynı şekilde profesyonel bir çevirmenin ilgili alandaki güvenilir bağlantılara sahip olması da bir o kadar önemlidir. Mükemmel senaryo profesyonel çevirmenin çevirisini yapacağı konuda derin bilgiye sahip olmasıdır. Mükemmel senaryonun gerçekte olabilmesi çok az bir ihtimaldir. Bunun sebebi tıbbi çalışma alanlarının çoğunun profesyonel çevirmenlikten daha fazla kazandırmasıdır.

Çeviri sırasında yoğun bibliyografik araştırmalar önceden basılmış olan terimler üzerine yapılmalıdır. Bu çalışma (anlamlıysa) terimin ilk defa veya en sıklıkla çevrilmiş şeklini bulma sonucunu doğurur ki böylece o dilde ve ilgili metinde tıbbi tutarlılık süre gider. Tutarlı çeviriler metnin anlaşılmasını kolaylaştırır ve yeni kelimelerin terminolojiye eklenmesini basitleştirir. Son olarak şunu söyleyebiliriz: Eğer yayımcılar verdikleri hizmetin en iyi olmasını dair bir idealleri varsa profesyonellere de ücret olarak iyi paralar vermelidirler. Aksi halde az ücret alınan çalışmaların düşük kalitedeki çevirilerin ortaya çıkmasına sebep olacağı sektörde çok iyi bilinen bir gerçektir. Burada belirttiğimiz bilgiler tıbbi çeviri kalitesinin artmasına yardım edecektir.