Avantajları


 

Green Card sahiplerinin, Amerika’da ömür boyu oturma, devlet dairesi veya özel sektörde çalışma ve kendi işlerini kurma hakları vardır.

 

Green Card sahipleri seçme seçilme hakları hariç, Amerikan vatandaşlarının tüm haklarına sahiptir.

 

Green Card sahipleri arzu ederlerse 5 sene sonra Amerikan vatandaşlığına başvurarak vatandaşlık hakkı kazanabilmektedir. Fakat hiçbir şekilde Türk vatandaşlığını kaybetmezler.

 

Green Card sahiplerinin, eş ve 21 yaş altındaki bekar çocukları da otomatik olarak Green Card sahibi olmaktadır.

 

Green Card sahibi öğrenciler, Amerika’daki okullarda indirimli ve burslu öğrenim görebilmekte, sadece Amerikan vatandaşları için okullar ve devlet tarafından verilen burs ve kredilerden yararlanabilmektedirler.