Katılım şartları

 

Green Card çekilişine katılmak için istenilen şartlar son derece basittir. Belirli bir yaş sınırı olmayıp, İngilizce bilgisi, iyi bir ekonomik durum ve sosyal statü şartı aranmamaktadır. İstenilen koşullar kısaca şu şekildedir:

 

1- Eğitim Durumu:

 

Çekilişe katılacak adayların en az lise ve dengi okul mezunu olmaları, eğer değilse son 5 (beş) yıl içerisinde mesleki bilgi gerektiren bir işte en az 2 (iki) yıl çalışmış olmaları gerekmektedir.

 

2- Uygun Bir Ülkenin Yerlisi Olmak:

 

Katılımcılar, çekilişe katılmaya uygun ülkelerden birinin yerlisi olmalıdır. Bir ülkenin yerlisi olmak demek, kişinin doğduğu ülke demektir.

 

Amerikan hükümeti her sene çekilişe katılmaya uygun olmayan ülkeleri belirler ve bu ülkelerin yerlisi olan vatandaşlar Green Card çekilişine katılamazlar.

 

Bu seneki çekilişe katılamayacak olan ülkeler şunlardır:

Kanada, Çin (Ana kıta doğumlu olanlar), Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Haiti, Hindistan, Jamaika, Meksika, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Viyetnam, Birleşik Krallık ve buna bağlı devletler (Kuzey İrlanda hariç)

 

Türkiye’de doğmuş olanlar başvuruya uygun olan ülke vatandaşları arasındadır.

 

İstisnai Kural:

 

a- Katılımcı, başvuruya elverişli olmayan ülkelerden birinde doğmuş olup eşi de uygun ülkelerden birinde doğmuş ise, eşinin doğum yerine göre değerlendirilmeyi talep edebilir. Bu talep başvuru sahibi ve eşi vizelerini aldıktan sonra aynı anda Amerika’ya giriş yapma durumunda geçerli olacaktır.

 

b- Kendisi başvuruya elverişli olmayan ülkelerden birinde doğmuş fakat anne ve babası bu ülkede doğmayan ve doğum sırasında da anne ve babasının yasal ikameti bu ülke olmayanlar, anne veya babasının doğum yerine göre değerlendirilmeyi talep edebilirler.